مدیرعامل سازمان :

آقای غلامعلی ساران

رزومه و سوابق اجرایی :
 • مدیر انتظامات شهردارى کاشان از سال از سال ١٣٧٢ تا ١٣٧۵
 • مدیر حراست شهردارى کاشان از سال ١٣٧۵ تا ١٣٨۵
 • مدیر معاینه فنى شهردارى کاشان از سال ١٣٨٧ تا ١٣٩٢
 • مدیر بازرسى و ارزیابى عملکرد و رسیدگى به شکایات شهردارى کاشان از سال ١٣٨۵ تا ١٣٨٧
 • مدیر پایانه مسافربرى شهردارى کاشان(ترمینال) از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩۴
 • نایب رئیس و عضو شوراى اسلامى شهر مشکات از سال ٧٠ تا ٨٧
 • عضو هیئت مدیره سازمان آرامستانهاى شهرداى کاشان بمدت ٨ سال
 • نماینده شهردار در کمیته انضباطى سازمان تاکسیرانى کاشان بمدت ٨ سال
 • نماینده شهردار در کمیته انضباطى سازمان آتش نشانى کاشان بمدت ٢ سال
 • جانشین پایگاه مقاومت شهداى پانزده خرداد شهردارى کاشان از سال ١٣٧١ تا ١٣٨۵
 • عضو و دبیر شوراى حل اختلاف دادگسترى کاشان از سال ١٣٨٢ تا ١٣٩۵
 • فرمانده پایگاه مقاومت محمدرسول الله شهر مشکات از سال ١٣٧٠ تا ١٣٨۶
 • معتمد معین بنیاد شهید و امور ایثارگران کاشان در منطقه از سال ١٣٨۶ تا کنون
 • جانشین پایگاه مقاومت پایانه مسافربرى شهردارى کاشان بمدت ٢ سال
 • ضابط قضایى ستاد اجرایى امر به معروف و نهى از منکر کاشان از سال ١٣٧٣ تا ١٣٨٩
 • هم اکنون مدیرعامل سازمان آرامستانها

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp