معرفی شورای سازمان

نام عضو شورای سازمان
سمت
 شهردار و ریاست شورای سازمان
علی اکبر مرتضاییمعاون استاندار و فرماندار کاشان و عضو شورای سازمان
علی اصغر ذاکریمدیر کل دفتر امور شهری وشوراهای استانداری اصفهان و عضو شورا سازمان 
محمدرضا قنبریمعاون خدمات شهری شهرداری و رئیس هئیت مدیره و عضو شورای سازمان
سید مرتضی حسینیمدیر طرح و برنامه شهرداری و عضو شورای سازمان

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp