معرفی شورای سازمان

نام عضو شورای سازمان

سمت

حسن بخشنده امنیه

شهردار کاشان و رئیس شورای سازمان

محمدرضا قنبری

معاون خدمات شهری شهرداری ، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس شورای سازمان

حمیدرضا جوشقانی

عضو شورای سازمان

سید مرتضی حسینی

عضو شورای سازمان

سید رضا موسوی

عضو شورای سازمان

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp