مسئولین واحدها و کارشناسان سازمان

تصاویر

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

سعید باهنر

مسئول حراست سازمان

۱۱۴

حامد احمدی

مسئول امور اداری، مسئول امور متوفیات و مسئول ف.ا

۱۱۵

سعید علیزاده مومن

مسئول امورمالى و بودجه

۱۰۹

امیر بیابانی

مسئول امور اجرایی و کارپرداز سازمان

۱۱۲

هادی توحیدی فرد

مسئول تأسیسات و مسئول حمل نقل متوفیات

۱۱۴

محمدرضا دایی

مسئول امور پیمان و قراردادها

۱۱۳

علی راشدی

مسئول امور نگهداری و توسعه فضای سبز و امور حقوقی

۱۰۷

وحید خیرخواه

مسئول روابط عمومی و مسئول دفتر مدیرعامل

۱۰۵

سیدمهدی میرجمالی

مسئول اموال و انبار و کارشناس امور مالی

۱۱۸

علیرضا رحمت پناه

مسئول بهداشت محیط و کارشناس اداری متوفیات

۱۲۱

مصطفی عطوفی

کارشناس عمران

۱۱۳

یوسف ایلیاتی

کارشناس حسابداری

۱۱۷

روح الله باقری

کارشناس پذیرش متوفیات

۱۱۰

عیسی شاه حسینی

کارشناس اداری متوفیات

۱۲۱

روح الله ساوجی

کارشناس دبیرخانه

۱۰۸

خانم ا.علیزاده

کارشناس دبیرخانه

۱۰۸

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp